Gerrit Splinter

1. Gerrit Splinter
Leeftijd: 66 jaar
Kern: Zevenhoven

Mijn naam is Gerrit Splinter, geboren en getogen in Zevenhoven. Bijna 38 jaar getrouwd met Bep van Tol. We hebben 5 kinderen en 10 kleinkinderen.

Sinds 1985 eigen ondernemer in telecom en ict. Sinds 2018 afgeslankt naar alleen mobiele telefonie en verbindingen, waardoor meer tijdbesteding ontstaat voor maatschappelijke zaken.

Naast mijn ondernemerschap heb ik altijd diverse bestuursfuncties op maatschappelijk en kerkelijk gebied gehad. Sinds 2011 ben ik secretaris van de Stichting God’s Original design uit Voorschoten en vanaf 2019 bestuurder van de VON (Vereniging Ondernemers Nieuwkoop) afd. bedrijven van de OLM en Woerdense Verlaat.

Waarom staat u op de lijst van deze partij?

Met mijn kennis en ervaring als ondernemer en inwoner wil ik mijn tijd nu investeren in de samenleving. Juist omdat ik zelf jaren lang met de praktijk te maken heb gehad, kan ik me goed inleven wat er bij ondernemers en inwoners speelt. Ik zal me inspannen om de relatie en communicatie tussen gemeente en inwoners zo goed mogelijk te laten verlopen. Mijn streven is om het “wij” gevoel onder de inwoners en bedrijven te verstevigen. Ik ben er zeker van een toegevoegde waarde te zijn voor de gemeente Nieuwkoop.