Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen de SGP en de ChristenUnie weer samen optrekken. Beide partijen werken al tientallen jaren samen in de Nieuwkoopse politiek.

In Nieuwkoop gaat er veel goed. We zijn financieel een gezonde gemeente, vrijwilligers zijn overal actief, er wordt geïnvesteerd in diverse woonkernen. Tegelijk zijn er zorgen. Er is de afgelopen jaren te weinig gebouwd om in de woonbehoefte van onze inwoners te voorzien. De coronapandemie en aanpak trekt diepe sporen in onze samenleving. Zeker jongeren, ouderen én ondernemers hebben het zwaar. De lokale belastingen stijgen elk jaar. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit. De SGP-ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Nieuwkoop dat laat zien dat de SGP-ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, betaalbare woningbouw, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. Tenslotte vindt de SGP-ChristenUnie dat ondernemers voldoende ruimte moeten krijgen omdat zij een belangrijke pijler vormen in de samenleving.

 Dit vatten we samen in onze kernboodschap ‘Vertrouwen & Verbinden’.

Gerrit Splinter, inwoner van Zevenhoven en ondernemer, is de nieuwe lijsttrekker. Hij staat middenin de samenleving. Hij zal zijn levenservaring en ondernemerschap vol energie inzetten voor Nieuwkoop. Elias van Belzen, die sinds 2007 raadslid was, zal zijn jarenlange kennis en ervaring blijven inzetten.

De SGP-ChristenUnie staat voor geloofwaardige en betrouwbare politiek vanuit een bepaalde visie. Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen in deze tijd van allerlei uitdagingen. Vandaar ons motto: Vertrouwen & Verbinden !

Namens de SGP en de ChristenUnie te Nieuwkoop,

Bert den Hertog en Kees Demoed